Disse sidene sees best i Explorer, 1024 x 768
Stiftelsen har opphavsrett på alle bildene

   
  Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

  Utskriftsvennlig side

 

 

 

Det var en kapasitet som sa: «Det er det frivillige arbeidet som gjøres i samfunnet som er viktigst, det er jo dette som har løftet vårt samfunn fra fattigdom til rikdom». 

I hele mitt liv har jeg arbeidet med glede, er glad for denne nådegaven. Hadde jeg ikke blitt uføretrygdet, hadde ikke dette Tilremsjøprosjektet eksistert. I dette arbeidet har jeg fått tatt i bruk alle mine kvalifikasjoner. Det er vanskelig å forstå at jeg skulle
være den som fikk lov til å ivareta våre rike kulturarv her. Jeg har gravd så dypt i våre røtter her at det føles som om jeg har levd flere hundre år på Tilrem. Det er nå lagt et grunnlag for et arbeid utover mine leveår. Jeg har livsmot og vilje til å føre dette arbeidet videre med glede.


Tilrem 3.1.2000

Tilrem, Brønnøysund, Brønnøy, Tilremsmartnan, martnan, Martnaplass, Markedsplass, historie, kirke, hulemalerier, leidang, leidangsberg, Jarle Johansen, utedo, traktor, færing, båt, fiske, kvernstein, postkort, bildegalleri, skole, gård, høyonn, militæret, portrett, kjøretøy