Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss
 

 

 

 

 

 

 

  

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden
 

 

Foto: Kari Støren Binns 1986

Foto: Jarle Johansen 1999

 

Denne har Stiftelsen fått disponere i 20 år av Brønnøy Kommune. Vi har ingen dokumentasjon på hvor gammel denne bygningen er, men vi tror at den er meget gammel. Etter at en storm tok taket restaurerte Brønnøy Kommune bygningen først på 1990-tallet.

Utallige er nok dem som er blitt puttet inn her. En gang tok lensmannen hånd om en som sjanglet litt, han fant ei flakse i innertrøylommen på mannen og spurte om hva han hadde på den? Det er mitt eie svarte mannen. Han ble tatt med til tingstua og her skule lensmannen smake på innholdet i flasken. Han oppdaget da at det var urin på den og ble veldig sint. Jeg sa jo det var mitt eie sa mannen. Han hadde klart å lure lensmannen skikkelig.

Det ble oppdaget noen skriverier på innsiden av den ene døren av arresten. Dette er det vi kom fram til:
 
 «Tirsdags aften kl. 121/2 Blev Tusbiten No 3 Aristeret paa Tilrum i en saakaldt sjekk. Arestanten maate staa og Pisse i en krok ligge ved Døren hvor en Brisk var Opslaget og til Hodepute var dær 2 Bordbiter som man maate paa en eller anden maate legge sig paa.
 
 Men det er kun den ene gang paa Tilrumsmartnan som Tusbiten No 3 er blivet aristeret det skal blive den sidste. Nu reiser Tusbiten No 3 Brennevindskongen ud».
 
 
Vi vet foreløpig ikke hva dette er, ingen vi har snakket med har hørt om dette.
 
Vi har snakket om å bruke Arresten til et lite lensmannsmuseum. Av sønnen til gammellensmannen Petter Gaustad, Kjetil Gaustad, har vi fått en del ting som kan plasseres her
.