Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss
 

 

 

 

 

 


 

 

 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden
 

Dette var egentlig ikke noen skikkelig husmannsplass fordi det var ingen dyrket mark. Man må nesten si at det er en bergknaus. «Sør Gomohåjen». Her hadde Didrik slottelandet når grunneieren hadde beitet. Dette står svart på hvitt i en Husmannskontrakt vi har kopi av. Det er uforståelig at det gikk an å ha ei ku her. Didrik Mattisen var bare 13 år gammel da hans far døde. Han og to søsken til ble så oppfostret på «Seltå». Senere giftet han seg med Ane Johansdtr. fra Tilremsyn.

Våningshuset her ble revet og flyttet til Petter Persåsplassen i Finnvikje av Birger (Stor Birger) i 1948. Han bar tømmeret ca. 500-600 m fra Tilremsyn til Finnvikje på nakken. Er det noen som vil påta seg en slik jobb i dag tro.

Disse tømmerhusene var fleksible slik, man kunne plukke dem ned å flytte dem. Det blir nok vanskelig med dagens hus. For Birger var nok arbeidstid da et ukjent begrep. Jeg har samlet så mye stoff om han «Stor Birger» at det kunne sikkert blitt til ei lita bok.

 

 

Bilde tatt foran «Siskæstuå» på Johan Sivertsåplassen på 1930-tallet. Her ser vi «Eldorstuå» og «Didriksstuå» (den hvite) i bagrunnen.

«Didrikstuå» flyttet til Petter Persåplassen. Det lille uthuset vi ser her flyttet også Birger fra Tilremsyn. Han bodde i den mens han satte opp huset. Det er blitt meg fortalt at denne lille tømmerbygningen var den første «Tingstua» ved Tilremsyn, i så fall må den være meget gammel. Det hører med til historien at Kåre Richardsen flyttet den tilbake til Tilremsyn og brukte den til uthus.
Foto: Johan Fagerli