Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden
 

På Mo 1935  

På Mo 1960
Foto: Johan Moe


Oppført ca. 1850 av Hans Henrik Andersen.
Han og kona fikk 10 barn her. Huset ble flyttet 100 meter fra det gamle «klyngtunet» på Mo i 1909. Da overtok Edvard-Hanså gården. Edvard var gift med 10 år yngre Kristiane fra Mosheim. De fikk 10 barn. Deretter overtok sønnen Olaf Moe og Edna Eriksen huset. Edna var datter av Tina i Vikran. De fikk 6 barn. De bodde her til 1973.

Midt på 1950-tallet kom et utbygg til på to etasjer, kjøkken og soverom og utvendig bislag og spisskammers. Det ble også i denne perioden lagt plater på vegger og tak i sørstua.
Først i 1980 ble det bygd bad.
Alt i alt er det født nesten 30 unger her i huset. Den siste som bodde her var Sverre Moe. Han bodde her til sin død i 1991.                      
Huset ble så flyttet fra Mo til Tilremsyn i 1997 av Jarle Johansen.

 

På Tilrem 1999, Foto: Elmer Moe

 

Ode til stiftelsen Tilrem Markedsplass


Menneskeskjebner har kommet og gått
mye har skjedd,
i stort og smått.
Et samfunn har vokset
og så stilnet av.
Nå gjenstår mest
jord og berg, himmel og hav.
Kun gjennom gresset
går historiens sus.
Men så,
inn på arenaen vandrer et hus!

Man undres hva mon
dette kan romme?
- Det er som en åpenbaring:
Her vil bli samlet all den erfaring,
alle slags relasjoner,
velstand og fattigdom, handel og rettergang
som gjennom århundrer
har sunget sin sang

En kystnasjon i miniatyr
- Et eneste eventyr


                                                Kari Støren Binns

 

Bilder av husflyttingen i 1997. Klikk på bildene for å se en større versjon.

 

 

 

 
Foto: Wiggo Klausmark Foto: Wiggo Klausmark Foto: Wiggo Klausmark Foto: Wiggo Klausmark

 

 

 

Foto: Wiggo Klausmark   Foto: Wiggo Klausmark   Foto: Wiggo Klausmark   Foto: Jarle Johansen