Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 

Klikk på bildene for å se større versjon

Jernbanearbeid ved Drevja 1941

Jernbanearbeid ved Drevja 1942

Ukjent

Steinbrudd på Nevernes 1904

Arbeide i Bratt-Stegan i Velfjord

Dam Storvatten i Velfjord 1956

Vanndammen i Tilremshatten 1952

På gennreisnings-
arbeid i Hammerfest 1947

Arbeidsgjeng på Nordlandsbanen (Fellingfors) 19

Arbeid på Tosenveien 1959

Jernbanearbeid på Drevja 1941

Grustaket på «Nordstaulan» på Tilrem 1920

Foto: Johan Thomassen