Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 

Klikk på bildene for å se større versjon

Sangkor på Mosheim 1923

Foto: Johan Thomassen

Sangkor på Lund 1931

Foto: Johan Thomassen

Logemøte på Mosheim 1928

Foto: Johan Thomassen

Ungdom på Ylvingen 1918, noen fra Tilrem

Foto: Johan Thomassen

Geburtsdag på Mosheim 1952

Foto: Regine
(Tuppa) Skjefstad

Mosheimungdom på Tilremsmartnan 1906

Bindalsfolk

Folk på Saurn

17. mai på Tilrem 1933

Foto: Johan Thomassen

Amtskolen i Bodø sist på 1800-tallet

Kvinneforening på Syltern 1932

Folkesamling i Mosjøen

Logemøte i Brønnøysund 1915

Diamantbryllup på Svenøya 1910

Foto: Emil Hansen

Lærermøte i Brønnøy 1900