Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden
 

 

Siden jeg begynte med dette historiske arbeidet har jeg av og til satt meg ned og laget et «notat». Her vil vi presentere tre slike «notater» om fiske på Tilremsfjorden. Alle er skrevet i 1995. Jeg tror det var da jeg begynte så smått med dette arbeidet.

  Fiske på Tilremsfjorden 1945-1955
  Hvis en gammel færing kunne fortelle
  Havets skrekk

 

Johan Thomassen med «Kjemelange»
tatt på Tilremsfjorden 1935.

  Storfangst på «Sotgrunnan» i 1980. En torsk
på 20 kg og en på 10 kg på ett dragan. Det var
ikke uvanlig å få så  stor fisk den gang.
Foto: Terje Johansen
 

Jarle Johansen skjærer opp uer fisket i «Håle» i 1971. Vi kokte denne fiske på Bjørnholmene. Dette var vanlig at vi gjorde når barna var små. Siden ble ueren borte her.
Foto: Johan Wikran

Edvard Moe på Tilremsfjorden i 1960.
Foto: Johan Moe

 

Her har Herlof Johansen hatt bra fiskelykke i 2000.
Foto: Jarle Johansen
 

       Tor og Gunn Mathisen med bra fangst av uer
på dekket på «Steinbiten» 1996.
Foto: Jarle Johansen

Kveitfangst på «Sotgrunnan» Storfisker Åslaug Wikran
Foto: Jarle Johansen

 

Måker er nærgående når det sløyes fisk
Foto: Jarle Johansen