Tilbake

Folkets bilder

Bildearkiv (teknisk data):

Gamle originalnegativer:
Glassplater og nitratfilm, 2-3 000 stk.
Avfotograferte bilder fra 1850-1980, i hovedsak sort/hvitt. Både film og bilder, ca 25 000 stk.
Fargebilder fra eget arkiv fra 1978-2003, både film og bilder, ca. 8 000 stk.
Forskjellige originalbilder, mye fra 1800-tallet, ca. 2 000 stk.

Bildene våre har vært i mer enn 10 bøker. Hver uke har vi et bildet i Brønnøysunds Avis under egen vignett.
I 1999 lagde vi ei bildeutstilling basert på ca. 1 000 forstørrede bilder.

Til nå er ca. 4 000 bilder lagt inn på data (Fotostation).
Det er nok bildematerialet som er blitt den store bærebjelken i Stiftelsen.
 

 

  Barn
  Skolebilder
  Folk og dyr
  Gårdsbosetning
  Store folkesamlinger
  Familiebilder
  Kjøretøy
  Fiskeri
  Høyonn, skuronn, potetonn
  Båter
  I arbeidssammenheng
  I militæret
  Portrett
  Fra dagliglivet

  Eksempel på ferdig digitalisert
bilde med innhold

Bildearkivet som vi har kalt Folkets bilder fordi det er hentet fram fra skuffer og skap hos vanlige folk. Det var i 1995 at jeg lånte et Amerika-bilde av ei dame. Dette fikk jeg avfotografert hos en fotograf og det kostet kr. 450,-. Synes dette var dyrt, så jeg begynte å eksperimentere en del selv. Jeg har nå litt greie på fotografering. Ble snart klar over at nytt utstyr måtte anskaffes, så det ble investert i utstyr for ca. 50 000,- Dette fungerer ennå utmerket.
Men til å begynne med var ikke kvaliteten så nøye, det viktigste var å få navn på personene på bildene. Etter at jeg fant en del gamle bilder i ei kiste i «Myrån» (mitt barndomshjem) som var ukjent, startet egentlig dette. Bildene tok jeg med til Lorentz Tilrum, han henviste meg til sin mor Marta og hun kunne gi meg svar på det meste. Det ble mange turer til Marta og Lorentz for stadig nye bilder dukket opp.
 
En gang begynte Lorentz å snakke om disse Johan Thomassen-bildene. Fra min barndom til Johans død først på 1980-tallet hadde jeg kjent han. Aldri nevnte han for meg at han hadde tatt bilder. Jeg prøvde da å spore opp hans negativarkiv. Det fant jeg i Trondheim og var på ca. 600 negativer, fordelt på ca. 200 glassplater 6x9 og 8,5x11 resten 6x6 og 8,5x11 nitratfilm. Klarte på en rimelig måte å få frem bilder av disse negativene. I dag er over 500 stk. identifisert. Av fagfotografer og Nasjonalbiblioteket i Rana er dette bildematerialet karakterisert så bra at det har nasjonal verdi. Må vel si at dette Johan Thomassen materialet er en stor bærekraft i vårt bildemateriale.
I dag har Stiftelsen 2-3 000 gamle negativer som vi har fått hos vanlig folk.
 
Det var nok disse Johan Thomassen-bildene som fikk meg til å utvide området for bilder av interesse. Det var nå egentlig bare noen bilder fra Tilrem som skulle avfotograferes.
 
Det var nok på denne tiden at jeg ble uføretrygdet og da fikk jeg bedre tid å arbeide med bildene.
Aldri har jeg, før dette begynte, tenkt en tanke om å avfotografere bilder. Der har liksom bare blitt slik.
Etter hvert er mine informanter blitt mange og flere kommer til. Om jeg så får et liv til er det ikke mulig å besøke alle.
 
Min eldste informant nå er hele 99 år og har et aldeles klart hode. Gjennom disse årene har disse informantene tilført meg mye varme rundt hjerterøttene. Jeg gleder meg hver gang jeg møter dem.
Har lurt litt på om det her er bare tilfeldigheter som rår, eller kanskje er det en mening med alt.
Hovedtyngden av bildematerialet er fra Brønnøy, men vi har også en del fra Bindal, Sømna, Velfjord, Vega og Vevelstad. Således er hele Sør-Helgeland representert.