Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 
Fra «Spor», avisartikkel i Brønnøysunds Avis 17.10.1996
Av Jarle Johansen
 

Dette er en grotte som stort sett er ukjent for folk flest. Som småglunt visste jeg om denne grotten, men da vi ble fortalt at det var funnet bein som var to meter lange inne i hulen, lot vi være å besøke den.

I fjor bestemte jeg meg til å besøke grotten for å ta den i nærmere øyesyn. Inngangen var vanskelig å finne, så jeg lette lenge før jeg fant den. Måtte bruke stige for å komme meg ned.

Da arkeolog Kari Støren Binns og henne mann, geolog Rikard Binns, kom på oppdrag til Tilrem, inviterte jeg dem med på grottetur. Vi hadde med takstige for å komme oss ned i hulen. Rikard kom ned sist. Plutselig gled stigen og han havnet nedi et hull og vi så bare hodet på han. Hulen er altså ikke tilgjengelig uten hjelpemidler.

Før i tida hang det en taustige ned i hulen. Huleinngangen er et rundt hull som går stupbratt rett ned ca. 3-4 m. Grotten er ca. 50 m lang og går begge veier fra åpningen. Etter man er kommet ned er det bare å spasere helt til enden. Hulen er nesten helt slett, og det er grov grus man går på. Like etter inngangen er det en liten vanndam som det er murt en steinvei over, så her kan man gå tørrskodd. Høyden er ca. 6-7m på det høysete ved inngangen, deretter smalner den av bade i høyde og bredde innover. Veggene er slette og uten løse steiner, så her er trygt å ferdes.

Vi prøvde å se etter hulemalerier, men kunne ikke oppdage noen. Rikard sier at denne hulen er dannet for ca. 350 millioner år siden. Litt trekull fant vi, det er vel rester etter det bålet som ble funnet her inne, men det kan være laget i moderne tid.

Bildene jeg tok her viser noen fantastiske farger, men de er vanskelige å oppdage med øyet, for hulen sluker alt lyset. Ved utgangen oppdaget Rikard at ca. 100 m av hulen hadde rast sammen tidligere, og vi fant da flere smågrotter. Den opprinnelige huleåpningen lå rett tilgjengelig så før hulen raste sammen kunne den ha vært benyttet av mennesker. Slik hulen er i dag er det lite trolig at det har vært menneskebolig, men som gjemmested måtte den ha vært ideell. Den opprinnelige hulen må ha vært ca. 150 m lang innover. Grotten ligger ca. 50 m over havflaten i lett tilgjengelig terreng.
 

 

Grottetur i 1998
Foto: Jarle Johansen
 

Grottetur i 1995
Foto: Jarle Johansen