Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 


 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden
 

 

Foto: Kari Støren Binns 1986

                                                     Foto: Jarle Johansen 1995
 

Ble bygd av jektskipper Hans Sevaldsen, ca. 1843.
Hans eneste sønn Kristian Sal Hansen fikk i alt 10 barn, så her var det folksomt en tid. En av hans sønner Haldor bodde her hele sitt liv og vi har kalt opp stua etter han. Haldor var ugift og barnløs, han var fisker og jeg husker godt når han kom fra Tilremsfjorden med fjæringen halfvull av storgjedd (torsk). Haldor hadde bare en skikkelig fot så han brukte alltid krykker. Men trass det satte han opp båten alene.
 

 

                                                              Foto: Jarle Johansen 1995
 

Det er ingen tomt til huset med det står på gammel hevdsrett. Stua eies i dag av Annelise Tilrem. Stiftelsen har fått leie stua vederlagsfritt i fem år, mot av vi holder forsikring og vedlikehold. I 1989 la Brønnøy kommune nytt torvtak på stuå. Den må ha vært flyttet fra et annen sted. Takåsene er nemlig veggtømmer. Tømmeret er ikke sideskåret, men økset. Haldor-stua er i brukbar stand.

Her lagde Erling Johansen en sjøbasert utstilling i 1991. Denne har Stiftelsen fått av han. Denne utstillingen inneholder ting antagelig helt fra 1700-tallet. Det er også en del andre gamle ting her.

PS. Stiftelsen leier ikke lenger Haldor-stuå.

Ved siden av huset er en gammel markedsbod (bordsjå) fra 1920-tallet
                      som vi bruker til materiallager.  Foto: Jarle Johansen