Tilbake

 

Velkommen

 

Stiftelsen Tilrem Markedsplass ble stiftet 25.1. 1997. Bakgrunnen for stiftelsen var ønsket fra Lorentz Tilrum om å ta vare på de gamle tingene som er i bruk nr. 1 (i «Gårn» på Tilrem). Det er mange ting her som er flere hundre år gammelt. Tingene skulle plasseres i Edvard-Hansåstuå som vi skulle flytte fra Mo til Tilremsyn (ca. 4 km). Det var så mye innbo med stua at ingenting av det som er i «Gårn» ble flyttet hit. Lorentz Tilrum døde sent på året 1997, og siden den tid har det ikke vært snakket mer om disse gamle tingene i «Gårn».

Grunnlaget for hele dette arbeidet ble nok til da Jarle Johansen åpnet en gammel kiste i sitt barndomsheim i «Myrån» på Tilrem. Innholdet var ca. 500 brev og en del bilder som ikke før var kjent. De eldste brevene og bildene var fra 1800-tallet.

 

 

 

Etter fem års drift eier/disponerer Stiftelsen følgende:

  Edvard-Hansåstuå, tømmerbygning fra 1850
  Bernt-Huset, tømmerbygning fra 1886
  Haldor-Stuå, tømmerbygning fra 1843 og Haldor-bua (bordsjå),     martnansbod
  Eriksen-Huset, tømmerbygning antagelig fra 1700-tallet
  Utedo tre-seter flyttet fra Eriksen-eiendommen til Tilremsyn
  Arrest, tømmerbygning, meget gammel
  Fiat Traktor

 


 

  Faglig vurdering av Stiftelsen Tilrem Markedsplass
   av arkeolog Kari Støren Binns

 Primus Motor bak alt dette


Vår hovedbase på sommerstid er i Edvard-Hansåstuå på Martnansplassen ved Tilremsyn. Veiskilt er satt opp (i «Gårn» på Tilrem) på riksvei 17. Ved Tilremsyn arrangeres de årlige Tilremsjødagan 2. uke i juli (lørdag og søndag).

I tillegg til alt dette kan også nevnes:

Nedskriving av gårds og slektshistorie på Tilrem
Dette arbeidet har jeg nok brukt flere tusen timer på.
- Kilder som jeg har kopiert og gått gjennom:
- Kirkebok for Brønnøy fra 1669 - 1918. Dette har jeg kopi av, det er flere tusen sider.
- Manntall 1665 - 1701 - 1711 - 1755
- Folketelling 1801 - 1865 - 1875 - 1891 - 1900
- Pantebøker, Realpanteregister og Grunnbok fra 1600 og frem til i dag.
- Lensregnskaper, amtregnskaper og skattematrikler fra 1600 og fram til i dag.
- Militære ruller, justisprotokoller, skolemanntall, ekstraskatt, sølvskatt.
- Helgelendinger nevnt i sagatid.
- Aslak Bolts jordebok 1430, Olav Engelsbrektsons jordebok fra 1555
- Helgelandske beskrivelser på 1700 tallet
- Førnmena søgor
- Håkon Håkonsons saga
- Flere utgaver av Snorre
- Nordlandsliv av Anders Mehlum, 1888
- Norske Gårdsnavn ved Karl Rygh 1868 og Olaf Rygh 1905
- Nordlands Amts bind I - 2 - 3
- Det norske folks liv og historie
- Utvandrede til Amerika
- Helgelendinger før 1570
- Helgelands historie I og 2


Gårds og slektshistorien:
- Navn på Tilrem gjennom tidene: Her har jeg funnet ca tjue måter å skrive gårdens navn på.
- Eierforhold på Tilrem
- Kreaturhold og utsed
- Husmannsplasser på Tilrem
- Idretten på Tilrem
- Arbeidere på butikken på Tilrem
- Tauser på Tilrem
- Drenger på Tilrem
- Losjerende (inderster) på Tilrem
- Føderådsfolk på Tilrem
- Fosterbarn på Tilrem

Har laget ca 250 registreringsark for familier fra 1610 frem til i dag.
Å lage disse kortene er nok 80 % av arbeidet. For at det ikke skal gå i surr for den som skal lese dette, så slutter jeg her, men det er mye mer jeg kunne nevnt. For å få dette på plass har jeg vært tre turer på statsarkivet i Trondheim.

Kassettopptak
Har anskaffet proffutstyr for opptak. Til nå har jeg ca 40 stk. 90 minutters lydkassetter. Tre av disse er av folk som er født og oppvokst ved Tilremssy'n mens martnan pågikk. Noen av opptakene er etter min mening unike. Materialet er sikret i dataskap. Da slikt materiale kan bli ødelagt, er det ønskelig å få dette nedskrevet på papir.

Registrering og kartfesting av stedsnavn
I 1995 begynte vi registrering av stedsnavn på gårdene Salhus g.nr. 105, Mosheim g.nr. 106, Skarsås g.nr. 107, Tilrem g.nr. 108, Mo g.nr. 109, Lund g.nr. 110, Sandvik g.nr. I 11, Horn Lille g.nr. 112 og Horn Store g.nr. 113, alle i Brønnøy kommune. Gårdene ligger i kyststripen fra Brønnøysund til Hornsneset. Her er det funnet spor etter folk for ca 4-5000 år siden. Det er bare Tilrem som er helt ferdig registrert Her er det samlet inn ca 350 stedsnavn. Noen er fra ei utskiftning på 1830 tallet. Dessverre er det umulig å kartfeste alle disse. Alle ti husmannsplassene har vi funnet de gamle navnene på. På Tilrem har vi også tre særoppgaver om stedsnavn som ungdom tilknyttet stedet har utarbeidet. På Salhus ble det i 1999 laget ei særoppgave med stedsnavn derfra. Det er umulig å si hvor mange timer jeg har brukt bare på Tilrem, men det er nok snakk om mange hundre timer. Her gjenstår mye arbeid før alle ni gårdene er ferdige.

Etablering av "arkeologisk bibliotek" for området
Før jeg begynte med dette arbeidet hadde jeg kontakt med arkeolog Kari Støren Binns fra Trondheim, hun arbeidet tidligere på Vitenskapsmuseet i Trondheim, nå NIKU. Sammen med sin mann Rikard har hun funnet massevis av ting i området her. Jeg har samarbeidet med henne om prosjektet "Fotefar mot nord." Hun er redaktør av heftet og jeg har skaffet tilveie nesten alt av bildemateriale i heftet. Noe av teksten har jeg vært med på å forme. Vi har hatt mange markvandringer sammen. Rikard har et apparat som han "røntgenfotograférer" terrenget med. På tunanlegget på Mo var jeg sammen med ham i ca en uke. Det er utrolig hva som kommer frem. Han er den eneste i Norge som har slikt utstyr. Jeg har kopiert alt som Kari har om dette området, ca 2000 A4 sider.

Historier fra området
Historier fra området, også noe fra Vega og Velfjord. Til nå er ca 300 500 historier notert ned. Det er en skatt jeg bruker mye i både dagliglivet og når det kommer folk til Tilremssy'n.

Registrering av ord og uttrykk i området
Til nå er det oppnotert ca 2500 ord. Dette arbeidet har nå gått litt i rykk og napp, men det blir stadig notert nye ting. Slikt blir man nok aldri ferdig med. Dette arbeidet er det ikke brukt så mye tid på. Har stort sett notert ned når jeg har snakket med folk om andre ting.

Flytebrygge
Sammen med flere personer har vi arbeidet og lagt ut ei flytebrygge 4 X 10 m. Det er reservert en side for besøkende til Hildurs Urterarium og Stiftelsen Tilrem Markedsplass.