Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tilbake til hovedsiden

 

Postkort som Stiftelsen fikk laget i 2002. Disse kan bestilles gjennom å ta kontakt med oss.
Pris pr stk. kr. 20,-
Klikk på kortene for å se dem større. Original størrelse er A5.
 

Førstereisgutt Johan Thomassen.

Ingeborg Tilrum Larssen som 1-åring.
Foto: Johan Thomassen.

Foto: Johan Thomassen.

Hanetemming i «Trælvikje».
Foto: Hans Stokkvold.

Foto: Johan Thomassen.

Bjarne Glømmen som 2-åring.
Foto: Johan Thomassen.

Restaurert kvernhus fra 1800-tallet. Kirkeruin fra 1100-tallet utgravd 1934 med omriss. Hulemaleri i Skårmonsen ca 4000 år gammelt. Kvernstein fra 1800- tallet. Utskjæring på veranda fra først på 1900-tallet. Spydspiss 4-5 000 år gammel.
Foto og repro: Jarle Johansen

Scener som dette kan ha utspilt seg på Lunderhaugen oppunder Mosfjellet på Tilrem. Når årstidene skiftet var det om å gjøre å ha gudene på sin side. Det ble ofret og utført andre rituelle handlinger. – For ville solen gjøre sin gjerning dersom ritualene uteble?
Tegning: Kari Støren Binns

Her var/er:
Flatmarksgrav som er 2500 år gammel. Leidangsberg. Sommertinget holdtes her i mange hundre år. Dokumenterbar handel fra 1645. Tilremsmartnan i flere hundre år. Fra 1900-1960 bodde det ca. 50 personer her, i dag ingen. Og mye, mye mer….
Foto: Jarle Johansen

Er det Odin som har spent for «Sleipner»?
Foto: Jarle Johansen

Maleri av Even Ulving.

Maleri av Even Ulving.

Handeslbetjent Hermod Heimstad på krambua på Tilrem.
Foto: Johan Thomassen.

Danserinne på Tilremsmartnan på 1890-tallet.
Maleri av Even Ulving.

Det som tydelig vises i forgrunnen kaltes «Kjelling». Det er rett og slett et provisorisk overnattingsste.
Maleri av Even Ulving.

Her ser vi at det er over 100 bygninger på Markedsplassen. I dag er det bare tre av disse bygningene som står igjen. Det Haldorstuå, Arresten og ei brygge fra 1700-tallet.
Foto: Knud Knudsen.

Foto: Ole Andersen Brønnø

Berntstuå, Didrikstuå og Eldorstuå i bakgrunnen på «Sør-Gomohåjen».
Foto: Ole Andersen Brønnø

Foto: Ole Andersen Brønnø

Her lastes på land mye øl. Så store skip anløp det ved Tilremsyn.
Foto: Johan Thomassen

Bakside på kortene.