Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 

Disse heter i dag «Kvila» og «Sjøli» og har samme eier. Når loven kom om at en utskiftet eiendom skulle ha navn kom disse gamle navnene bort, men de blir ennå brukt av gamle folk.

Johan Sivertsåplassen ble også en gang kalt «Vollen». Her kan vi spore bosetning helt ned mot 1600-tallet, med det har nok vært folk her lenge før den tid.

I folketellingen 1875 var det 4 storfe og 9 småfe på disse plassene. De sådde til sammen 3 tønner bygg og havre. Så vi ser at her var det stor selvforsyning, og en enorm kontrast til naboene på «Martnansplassen». Ho «Pænela» som var enke hold ofte "donæ" (dugnad) for å berge avlingene. Før var denne formen for arbeidshjelp helt vanlig for at enslige kunne overleve. Disse husmennene måtte arbeide pliktarbeid for leie til jordeieren. Sist på 1920-tallet ble ei enke fratatt plassen fordi hun ikke klarte å arbeide «plikt». Hvordan hun ble behandlet er så «fælt» at det vil jeg ikke engang skrive om.

Kreftene til Johan Sivertså fra Lille Reinfjord (han kom til Tilremsyn) går det frasagn om. Under fiske på Finnmarka var det en som hoppet opp på ei tønne og begynte å agitere mot hvalfangst. Dette likte Johan dårlig, så han gikk fram, nappet tak i karen og slo han en gang over «ræva», karen besvimte tvert.

Under Tilremsmartnan i ei dansebu ble det bare Johan igjen på dansegulvet, det var uråd for andre. Så kom en «Finnkaill» inn, Johan nappet tak i skuldrene på karen og tok han med i dansen. «Finnkaillen» var for det meste i luften. På opptur glapp taket for Johan så kaillen for nesten under taket og brakk foten når han kom ned.

Deler av våningshuset på Johan Sivertsåplassen brukes i dag som hytte ved Tilremsyn.
 

 
 

«Donæ» (dugnad) hos Pænelæ i 1919.
Foto: Johan Thomassen
 

 
 

«Sjøli» i 2002, tidligere Johan Sivertsåplassen. Fjøset her er nytt. Vi ser konturene av jordkjelleren, dette er nok den eneste virkelige gamle jordkjelleren som er igjen på Tilrem.
Foto: Jarle Johansen

 

 

Familietreff foran våningshuset på Johan Sivertsåplassen i 1952.
Foto: John Berg

På Tilremsmartnan 1910. I bakgrunnen ser vi våningshuset og fjøset på Johan Sivertsåplassen og våningshuset på Pænelæplassen.
Foto: Ole Andersen Brønnø