Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden
 

 

Fra «Spor», avisartikkel i Brønnøysunds Avis 21.1.1998
Av Jarle Johansen
 

Boplassen «Rubbelsyn» ligger vakkert til ved Innervågen ved Tilremsyn, og har sitt navn etter en skotte som bodde der på 1600-tallet.

Det gamle navnet er bevart ved muntlige overleveringer. I skriftlige kilder dukker navnet opp i utskiftningen 1891-93. Plassen var da et felles hestebeite.

Navnets opprinnelse kommer av at en skotte ved navn Ruppert Ruppertson var husmann her i 1665. (Det første manntall i Norge). Det oppgis da at han var 56 år og hadde fire døtre. Denne skotten kan ha startet organisert handel, men det er ikke dokumentert.

I kirkebok for Brønnøy finner vi at den ene datteren giftet seg med en fra Bølværet, men hun døde på barselseng.

Han må ha bosatt seg på Tilrem etter 1647, for i skattematrikkel over Nordsem Fieringh 1647 finner vi kun en husmann Iffur Thilrem (Iver). Skriftlige kilder finnes ikke før folketellingen i 1875. Da er Kristen Mikkelborg bosatt her sammen med sin kone Begete Emelie og sønnen Johan og datteren Tora. Men 16.6.1899 får han tinglyst skjøte på en parsell «Nyheim» og flytter dit. Kristen Mikkelborg drev handel på Sørnes. Peder Mattisen fortalte meg at det første han husket i sitt liv var da han som treåring fikk holde styrvølen til faren da de la kursen fra Dybingen til Tilremsyn i 1913. Da bosatte Petter Mattisen seg her sammen med sin kone Sella og barna. Nevnes kan: Emil, Johanna (Mørk Eidem) og Eline gift med Erling Johansen Tilrem. Petter Mattisen flyttet imidlertid i 1928 til Vega. Han kjøpte «Hæstvikje» (Hestvika) og bosatte seg der.

Bildet er tatt fra Sjånesodden ca.1920. Her ser vi Juliusnaustet
til venstre ved Skårsyn. Stua, fjøset og i toppen på
naustet på Sørnes. I forgrunnen ser vi skøyta til Peter
Mattisen MS «Kameraten» ca. 30 fot lang, byggeår 1912.
Foto: Johan Thomassen

Bilde tatt fra Rubbelsyn i 1872. Vi ser markedsplassen
 i bakgrunnen med over 100 bygninger.
Foto: Knud Knudsen

Dermed overtok datteren Eline og svigersønnen Erling Johansen Tilrem plassen 2.12.1929, og ga plassen navnet «Sørnes». Men heller ikke de ble boende der lenge. I 1931 kjøpte de Johan-Sivertsåplassen (Sjøli), og bosatte seg der få år senere. Dit flytte de også bolighuset fra Sørneset, og bygde nytt fjøs. (Deler av gammelhuset står ennå). I 1942 kjøpte de også «Pænelæplassen» (Kvila). Eline hadde for øvrig bodd noen år i Amerika. Dit utvandret hun som 17-åring i 1920. Hun giftet seg med en Erickson der, men mannen omkom i en arbeidsulykke. Hun kom da tilbake til Norge med de to små barna Evert og Sara, giftet seg med Erling og sammen fikk de barna Jarl, Roald og Elenor. Siden Eline og Erling flyttet fra plassen har den stått ubebodd og er i dag overgrodd av sitkagran.

Det er vanskelig å dokumentere hvor gammel bosetningen i området ved Tilremsjøen er. Men det kan nevnes at en av i alt 15-20 smågravrøyser (flatmarksgraver) som er utgravd, er datert til ca. 750 år før Kristi Fødsel. Graven ligger bare 2-300 meter fra Sørneset. Fra 1850-1950 har det vært mellom 30-70 fastboende i området ved Tilremsjøen. I disse dager flytter den siste fastboende. Samtidig som den siste flytter fra området skapes det nå en ny aktivitet. Vi er fem familier som har stiftet Stiftelsen Tilrem Markedsplass. Ennå er det nok bare «Vårherre» som vet hva dette kan innebære.

Etter at denne avisartikkelen stod på trykk i 1998 er det nå kommet fram dokumentasjon på at Ruppert Ruppertson ble Trondhjemsborger i 1645 med rett til å drive handel ved Tilremsyn. Han skrev navnet sitt med både Ruppert og Rubbert. Det kan tyde på at han var «Kelter», de bruker begge skrivemåtene.