Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 

Plassen ligger vakkert til ved Tilremsvågen ca. 1 km fra Markedsplassen. Det er ingen kjørvei dit, men utlagt en 1m bred gangvei i utskiftningen i 1893. Fra gammelt av gikk den såkalte «nerveien» forbi plassen.

Så vidt jeg vet er det ikke kommet fram opplysningen om hva dette navnet betyr. Her kan det dokumentertes bosetning fra først på 1800-tallet. Folketellinga i 1875 viser at her bodde 11 mennesker fordelt på to husstander. Her var bare et lite bolighus. På plassen var det 2 storfe og fem småfe. Etter min mening er det så lite dyrket mark her at det er uforståelig hvordan de kunne ha for til disse dyrene.

Den sentrale personen her var nok Nicolai Nilsen, f. 1833 på Salhus, død 1906. Nicolai er den på Tilrem som har tatt til seg flest fosterbarn. På «Seltå» har han fostret opp nesten like mange unger alene, som på hele Tilrem for øvrig. Så her må det ha vært mye hjerterom. i en 30-års periode var det 9 fosterbarn her. Selv hadde han fem barn og var gift to ganger. Plassen ble fraflyttet på 1930-tallet. Deler av våningshuset finner man ennå inntakt på «Sletten» på Horn. Huset ble fraktet sjøveien fra Tilremsvågen til "Sletten"

Ei kjærring holdt på å sette livet til da hun skulle rive et naust her. En mann som kom fra fiske hørte rop på land, der fant han henne under naustet. Hun hadde nok revet innenfra så hadde naustet falt over henne. Det kan også nevnes at i 1875 ble det utsådd ½ tønne bygg og ½ tønne havre.
 

 

«Donæ» dugnad hos ho «Dekkæ» på Seltå 1920
Foto: Johan Thomassen
 

Her ser vi mesteparten av innmarka på Seltå i 2001
Foto: Jarle Johansen