Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utskriftsvennlig side
  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 
Fra «Spor», avisartikkel i Brønnøysunds Avis 1995
Av Jarle Johansen
 

Det var på min leting etter bygdeborger på Tilrem at jeg tilfeldigvis fikk meg på denne bua. Den ligger i et område jeg ikke har vært før. Min første tanke var at noen barn hadde laget seg et gjemmested her. Men da jeg nevnte dette for Erling Johansen fortalte han at han visste om denne bua som smågutt. Da jeg på nytt tok den i øyesyn, oppdaget jeg at laven på steinen i bua var like langt utvokst som eller i ura. Laven som er lengst utvokst er ca. 5 cm.

Vitenskapelige dateringer av lav finnes ikke, men en tommelfingerregel er at den vokser ca. 1mm  i året. Altså må denne laven være ca. 500 år gammel. men når begynte denne laven å vokse? Her er mange og ubesvarte spørsmål.

Ved siden av bua er det murt opp to gruver av stein, den ene med masse trekull i. Jeg oppdaget også at det flere steder i uren var murt opp stein, så det ser ut som om det har vært en sti fra bua og ned på Tilremskaret. Har gjort meg opp en del tanker om hva denne bua kan være brukt til og er kommet til følgende: Bua må ha vært brukt som en observasjonspost for å holde øye med området Skåren og Skille. Kanskje kan det ha vært et dyretrekk her. På Tilremskaret har vi en plass vi kaller Vargstubakkan. Overleveringer vi har fra våre forfedre forteller at her var det dyregrav. Erling Johansen husker hvordan den så ut, før den ble ødelagt av folk som trengte stein til grøftene på Skårmyå. Han fortalte at "Vargsuå" var ca to meter dyp, murt opp av stein.


Det var vanskelig å komme seg opp hvis man hadde hoppet nedi. Dette underbygger min teori, om at steinbua kanskje har vært brukt som en observasjonspost.

Den ligger omtrent rett oppom. Vargstubakkan er dessverre fjernet på grunn av grusuttak. Jeg har prøvd å sjekke om den kunne være brukt under krigen. Den kan være brukt av den som hadde radiosender på Tilrem under siste krig.
 

Besøk i Steinbua i 1995
Edvard Nordrum sittende på Steinsetet
og Torbjørn Tilrem stående ved siden av.
Foto: Jarle Johansen

 

Tyskerne klarte aldri å finne denne senderen. Som vi ser av bildet er det ikke tak på bua, men det kan ha vært benyttet trevirke som har vært overdekt med skinn. En avlang stein som det går an å sitte på. Datering av lav og trekull kan kanskje gi en del svar. Men her vil for alltid stå flere spørsmål enn det er svar. Bare noen hundre meter innom Tilremskaret er det utgravet rester etter den hittil eldste gårdsbosetning i Nord-Norge i bruk allerede for 3500 år siden. Pollenprøver viser at på Einvollan har det vært dyrket korn i flere tusen år. Området denne steinbua ligger i, gjemmer antakelig den eldste bosetningen i området.