Info om Stiftelsen
  Martnansplassen
  Tilremsmartnan
  Tilremsjødagan
  Tilremsyn
  Tilrem
  Folkets bilder
  Jarles bilder
  Terjes bilder
  Postkort
  Alle sidene
  Tilremsjøprosjektet
  Kontakt oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  Til foregående side
  Tilbake til hovedsiden

 

I «Moheie» på Tilrem 1983

(selvportrett)

Veiras i «Bjørnådalen» 1983

1986

I «Moæheie» på Tilrem 1983

Ingrid Johansen og Leikny Haug

I «Moæheie» på Tilrem 1983

Julie Johansen, Astrid Haraldsvik og
Silje Haraldsvik

I «Myrån» på Tilrem 1983

Julie Johansen

Silje Haraldsvik

Ingrid Johansen 1984

Ingrid Johansen og ? 1984

Ingrid Johansen og ? 1984

I «Rottkrokjen» på Rodal 1983

I Tilremsvatnet 1983

I «Moæheie» på Tilrem 1984

Ingrid og Sissel Johansen

På Skogmo 1985

På Skogmo 1985

I «Fossen» på Tilrem 1983

På Tilremshatten 1990

På Vegafjorden 1991

I Jamtfjelldalen 1993

I Fjærland 1990

I Brønnøy Kirke 1985

I «Moæheie» på Tilrem 1992

På «Treengshåjen» 1983

Ingrid Johansen, Annie (Enny) Johansen