Tilbake

Tilrem

Historisk tilbakeblikk
av Jarle Johansen

I området Skåren, Tilrem og Mo fantes det et organisert hedensk samfunn for om lag fire-fem tusen år siden. Hulemaleriene i Skårmonsen kan tilbakedateres til denne tiden. Dessuten viser pollenprøver at det har vært dyrket korn i flere tusen år i området.

I Burengskogen på Tilrem er Nord-Norges hittil eldste gårdsbosetting funnet og utgravd. Den er om lag tre tusen år gammel.

Det finnes gravfelt fra eldre jernalder, og graver fra romertiden. Også en rekke funn er gjort fra vikingetiden. Skålspenner av bronse, en bøylespenne og glassperler.

Fra om lag år 400 e.Kr.f. ble en forlegning for bortimot 300 soldater tatt i bruk. Denne stod frem til vikingtid og på 1100-tallet ble det bygget en kirke.

I Snorres kongesagaer er Tilrem nevnt som lendemannsgård i 1184, da lendemann Anders Skjaldvorson falt i slaget ved Fimreite. I lensregnskapet for 1614 har gården tre leilendinger - Johannes, Jens og Christian. Gården har tre brukere helt til Jakop Torsen overtar alle gårdens 6 wåg i 1671. Da er Tilrem blitt Angelgods, noe som varer helt frem til 1783. Da kjøper Peder Christian Beck fra Kulstadsjøen i Vefsn gården på auksjon, for den forholdsvis beskjedne sum av 597 riksdaler. I 1792 overtar Nils Frandsen Winter fra Vevelstad gården Tilrem for 703 riksdaler, og ved hans død kom eiendomsretten over i familien Brodtkorps eie frem til 1890. I 1799 ble gården delt i fire, og i 1890 fikk skrepphandleren Knut Huseby fra Numedal kjøpt en firepart for 3100 kroner.

I 1892 er alle de fire hovedbrukene kjøpt av oppsittere, men markedsplassen beholder Sara Brodkorp frem til 1918. I tillegg til de fire hovedbrukerne var det ti husmannsplasser og 12 strandsittere i 1900 på Tilrem.


 

 

Tilrem fra Mehatten i 1995
Foto: Jarle Johansen
 

Tilrem fra Mosfjellet 2000
Foto: Jarle Johansen
 

Litt mer informasjon:

  I «Gårn» på Tilrem

  Kirken på Tilrem

  Tilremskaret, «Skale» og omegn

  Kvernsteinsbrudd

  En «Bureiser» på Tilrem

  Salterneset-Solesneset (bruk nr. 10 på Mo)

  Grotten i Mosfjellet

  Steinbua på Mehatten

Befolkningstall på Tilrem:
1665 - ca.  20

1801 -
ca.  50
1875 -
ca.  90
1900 -
ca.150
1950 -
ca.120
1998 -
ca.  45
2002 - ca.  30

Ordtak:
«De kainn ikkji aill
bo på Tilrem og Torgjen -
nokon må bo i Krækjan
og Klavesmarke òg».